An update…

Hva jobber vi med i Fagutvalget for tida?

  • Aktualitetssymposiet (26.-30. mars): Tradisjonen tro, en uke spekket med arrangementer. Temaet er «Demokratiet i framtida». Kan blant annet melde at Støre kommer på fredagen.
  • Vi har (endelig) skaffet oss kontaktpersoner på hvert stv-emne på statsvitenskap, og håper med det å få en enda bedre oversikt over whats going on på hvert emne.
  • Hadde et veldig hyggelig møte med instituttledelsen i dag. Studentene vil blant annet bli innvolvert i samtlige ansettelsesprosesser i fremtiden. Vi håper på et tett samarbeid fremover. Mange gode tilbakemeldinger på handlingsplanen.
  • Coming up i april: Kurs i presentasjonsteknikk og hvordan å bli kvitt presentasjonsskrekk. Et svært profesjonelt kurs vil bli tilbudt gratis til 15 heldige studenter. Mer info kommer:)

Fagutvalget våren 2012

Øverst fra venstre: Anniken Grønli (nestleder), Trond Skjerve (leder), Simen S. Solbakken (økonomiansvarlig) og Gjertrud S. Sanderød (kommunikasjonsansvarlig)
Nederst fra venstre: Mads A. Danielsen (fagansvarlig), Amanda Schei (emneansvarlig), Emilie B. Wold (sekretær) og Helene Rütche (masterkontakt) 

Her er det nye Fagutvalget for vårsemesteret 2012!

 

HUSK! Fagkritisk dag: Er utdanningen relevant for arbeidslivet?

Fagutvalget og Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap inviterer til hyperaktuell debatt om statsvitenskapsutdanningens relevans for livet etter studiene.

Fredag 9.mars, 14:00-16:00, auditorium 2, Eilert Sundts Hus

– Hva bør utdanningens mål være; generell dannelse, arbeidsrelevant kompetanse, eller en blanding?
– Hva bør bachelorgraden være; en forberedelse til mastergraden, eller en forberedelse til arbeidslivet?
– Hvordan er situasjonen i dag (ved institutt for statsvitenskap) med tanke på spørsmålene ovenfor?

I panelet har vi et dreamteam bestående av:
– Ottar Hellevik: Metodeprofessor og tidligere bestyrer av ISV
– Raino Malnes: Professor og undervisningsansvarlig for bachelor- og masterprogrammet
– Tormod Skjerve: Seniorrådgiver i hovedorganisasjonen Virke, tidligere nasjonal ekspert på yrkesutdanning i EU.
– Gisle Hellevik: Leder av karrieresenteret ved UiO.

Det vil bli mye tid til spørsmål fra salen!

Se link på facebook for mer info: http://www.facebook.com/events/242874289137058/

HUSK! Fagkritisk dag: Er utdanningen relevant for arbeidslivet?

Fagutvalget og Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap inviterer til hyperaktuell debatt om statsvitenskapsutdanningens relevans for livet etter studiene.

Fredag 9. mars, auditorium 2 Eilert Sundts hus, kl 14.15-16.00.
http://www.facebook.com/events/242874289137058/

- Hva bør utdanningens mål være; generell dannelse, arbeidsrelevant kompetanse, eller en blanding?
– Hva bør bachelorgraden være; en forberedelse til mastergraden, eller en forberedelse til arbeidslivet?
– Hvordan er situasjonen i dag (ved institutt for statsvitenskap) med tanke på spørsmålene ovenfor? 

I panelet har vi et dreamteam bestående av:
Ottar Hellevik: Metodeprofessor og tidligere bestyrer av ISV
- Raino Malnes: Professor og undervisningsansvarlig for bachelor- og masterprogrammet
Tormod Skjerve: Seniorrådgiver i hovedorganisasjonen Virke, tidligere nasjonal ekspert på yrkesutdanning i EU.
Gisle Hellevik: Leder av karrieresenteret ved UiO.

Det vil bli mye tid til spørsmål fra salen!

Fagkritisk dag: Er utdanningen relevant for arbeidslivet?

Fagutvalget og Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap inviterer til hyperaktuell debatt om statsvitenskapsutdanningens relevans for livet etter studiene.

Fredag 9. mars, auditorium 2 Eilert Sundts hus, kl 14.15-16.00.
http://www.facebook.com/events/242874289137058/

- Hva bør utdanningens mål være; generell dannelse, arbeidsrelevant kompetanse, eller en blanding?
– Hva bør bachelorgraden være; en forberedelse til mastergraden, eller en forberedelse til arbeidslivet?
– Hvordan er situasjonen i dag (ved institutt for statsvitenskap) med tanke på spørsmålene ovenfor?

I panelet har vi et dreamteam bestående av:
– Ottar Hellevik: Metodeprofessor og tidligere bestyrer av ISV
– Raino Malnes: Professor og undervisningsansvarlig for bachelor- og masterprogrammet
– Tormod Skjerve: Seniorrådgiver i hovedorganisasjonen Virke, tidligere nasjonal ekspert på yrkesutdanning i EU.
– Gisle Hellevik: Leder av karrieresenteret ved UiO.

Det vil bli mye tid til spørsmål fra salen!

Gode nyheter for studiekvaliteten på ISV

Den økonomiske situasjonen på instituttet blir stadig bedre, og i år er det satt av ekstra penger til studieforberedende tiltak. Både de høye herrer oppe i etasjene og studenter har kommet med gode forslag til hvordan disse pengene skal brukes. Foreløpig kan vi røpe følgende ideer:

  • Videreføre akademisk skrivekurs (arrangert av, og for, studenter) som fast tilbud
  • Kurs i «hvordan å skrive en god oppgave på skoleeksamen»
  • Kurs i muntlig presentasjonsteknikk
  • Seminardager på STV 1400 (i første omgang)
  • Styrking av kvaliteten på eksisterende seminarer

Brenner du inne med knakende gode forslag til hva som ville gjort din studiehverdag bedre? Send oss mail på fagutvalget@stv.uio.no.

Coming up: Fransk aften

Raino Malnes og Svein Erling Lorås har sagt seg villige til å gjenta suksessen fra sist presidentvalg i Frankrike, og stiller opp på «Fransk aften» der det i tillegg til løs prat om fransk politikk vil bli servering som seg hør og bør i en slik sammenheng.

Dato ser ut til å bli 17. april, så hold av kvelden!

Au revoir!

Kurs i akademisk oppgaveskriving

Kjære bachelorstudenter,

Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap har etter oppfordring fra flere studenter besluttet å arrangere et kurs i akademisk skriving for bachelorstudenter, og jeg har fått gleden av å ha ansvaret for kurset. Kurset vil berøre både konkrete formaliteter, og abstrakte tips og triks tilknyttet akademisk skriving. Målgruppen er både nye og viderekomne bachelorstudenter.

Skrivekurset blir avholdt onsdag 8. februar fra kl.10-14 på Harriet Holters hus, seminarrom 101 . Påmelding gjøres ved å sende en e-post til meg: rune.busch@stv.uio.no
Kurset vil bestå av en presentasjon med påfølgende gruppearbeid. Ta gjerne med et skriftlig arbeid, enten noe dere skriver på eller har skrevet tidligere (ca. 5 sider).

Med vennlig hilsen,
Rune Busch

Telefon: +47 930 35 295

Allmøte for statsvitenskapsstudenter

Vårens allmøte blir tirsdag 24. januar kl 16.15 i auditorium 5 (ESH).
Her vil det blant annet være mulighet for å stille til valg i Fagutvalget.

Mer info om allmøtet 24. januar finner du her: http://statsvitenskap.no/nyheter/2012/01/allmote-for-statsvitenskapsstudenter/

Har du spørsmål om hva det vil si å ha et verv i Fagutvalget kan du sende mail til fagutvalget@stv.uio.no. Du kan også lese mer om Fagutvalget på denne siden: fagutvalget.statsvitenskap.no/omfu