Om Fagutvalget

Fagutvalget er et uavhengig organ som er hjemlet i Universitetsloven §§ 4-1 og 4-4. Fagutvalget har som formål å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter overfor Institutt for statsvitenskap. Medlemmene til fagutvalget velges hvert semester på Allmøte, og alle studenter registrert ved Institutt for statsvitenskap kan stille til valg. Fagutvalgets møter fungerer også som møteplass for lederne av de ulike foreningene i DMS.

I fagutvalget sitter åtte studenter som velges på allmøtet i begynnelsen av hvert semester.

Kontakt: fagutvalget@stv.uio.no

Fagutvalgets funksjoner:

  • Vi representerer studentene overfor administrasjonen ved ISV. Vi har representanter både i Instituttstyret og Programrådet.
  • Vi deltar i møter med de andre fag- og programutvalgene og studentutvalget for SV-fakultetet (SVSU).
  • Vi arrangerer aktiviteter med faglig innhold for studentene, deriblant Fagkritisk dag og Aktualitetssymposiet.
  • Vi fungerer som et forum hvor foreningene som er med i Det Machiavelliske Samfund (DMS) kan koordinere sine aktiviteter.
  • Vi fordeler årlig økonomiske tilskudd fra instituttet til de ulike foreningene i DMS.
  • Vi har hovedansvar for driften av statsvitenskap.no, og ulike grupper og sider på Facebook.

Fagutvalgets vedtekter kan du lese her: Vedtekter

Legg igjen en kommentar