Aktualitetssymposiet våren 2012

På mandag den 26. mars starter Aktualitetssymposiet for våren 2012! Denne gagen er temaet demokratiet og dets utfordringer i fremtiden. Dette blir spennende! På mandag får vi besøk av professor Frank Aarebrot som skal fortelle om demokratiets mange muligheter for fremtiden, før vi på tirsdag møter Torbjørn Røe Isaksen i samtale med Øyvind Bratberg nede på U1.

Det er mye som skjer i uken fremover mot påske! Sjekk det ut på Aktualitetssymsposiets side på facebook.

Vi sees på foredrag!

Fagutvalget våren 2012

Øverst fra venstre: Anniken Grønli (nestleder), Trond Skjerve (leder), Simen S. Solbakken (økonomiansvarlig) og Gjertrud S. Sanderød (kommunikasjonsansvarlig)
Nederst fra venstre: Mads A. Danielsen (fagansvarlig), Amanda Schei (emneansvarlig), Emilie B. Wold (sekretær) og Helene Rütche (masterkontakt) 

Her er det nye Fagutvalget for vårsemesteret 2012!

 

HUSK! Fagkritisk dag: Er utdanningen relevant for arbeidslivet?

Fagutvalget og Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap inviterer til hyperaktuell debatt om statsvitenskapsutdanningens relevans for livet etter studiene.

Fredag 9.mars, 14:00-16:00, auditorium 2, Eilert Sundts Hus

– Hva bør utdanningens mål være; generell dannelse, arbeidsrelevant kompetanse, eller en blanding?
– Hva bør bachelorgraden være; en forberedelse til mastergraden, eller en forberedelse til arbeidslivet?
– Hvordan er situasjonen i dag (ved institutt for statsvitenskap) med tanke på spørsmålene ovenfor?

I panelet har vi et dreamteam bestående av:
– Ottar Hellevik: Metodeprofessor og tidligere bestyrer av ISV
– Raino Malnes: Professor og undervisningsansvarlig for bachelor- og masterprogrammet
– Tormod Skjerve: Seniorrådgiver i hovedorganisasjonen Virke, tidligere nasjonal ekspert på yrkesutdanning i EU.
– Gisle Hellevik: Leder av karrieresenteret ved UiO.

Det vil bli mye tid til spørsmål fra salen!

Se link på facebook for mer info: http://www.facebook.com/events/242874289137058/

HUSK! Fagkritisk dag: Er utdanningen relevant for arbeidslivet?

Fagutvalget og Arbeidslivsutvalget ved Institutt for statsvitenskap inviterer til hyperaktuell debatt om statsvitenskapsutdanningens relevans for livet etter studiene.

Fredag 9. mars, auditorium 2 Eilert Sundts hus, kl 14.15-16.00.
http://www.facebook.com/events/242874289137058/

- Hva bør utdanningens mål være; generell dannelse, arbeidsrelevant kompetanse, eller en blanding?
– Hva bør bachelorgraden være; en forberedelse til mastergraden, eller en forberedelse til arbeidslivet?
– Hvordan er situasjonen i dag (ved institutt for statsvitenskap) med tanke på spørsmålene ovenfor? 

I panelet har vi et dreamteam bestående av:
Ottar Hellevik: Metodeprofessor og tidligere bestyrer av ISV
- Raino Malnes: Professor og undervisningsansvarlig for bachelor- og masterprogrammet
Tormod Skjerve: Seniorrådgiver i hovedorganisasjonen Virke, tidligere nasjonal ekspert på yrkesutdanning i EU.
Gisle Hellevik: Leder av karrieresenteret ved UiO.

Det vil bli mye tid til spørsmål fra salen!