Svar, da vel!

Har du noen av disse emnene i år:

STV1200

STV2200

STV1101

STV1540

STV2320

Da vil vi høre fra deg! Dette semesteret gjennomføres evaluering i disse emnene, og studentene har mulighet til å si sin mening om forelesningene, pensum og seminarundervisningen. Disse benyttes i arbeidet med å forbedre og videreutvikle fagtilbudet ved instituttet, tilbakemeldinger fra deg som student er derfor svært viktige.

Sjekk UIO-mailen din, og sett av fem minutter til å gjøre statsvitenskap enda bedre. Du er samtidig med i trekningen av to gavekort á kr. 500,- fra Akademika.

Frist for å svare er 30. november.